Scoil Ghníomhach

Active School

I'm a paragraph. Cn

Ó osclaíodh ár nGaelscoil ilchreidmheach bhí sé mar sprioc againn í a fhorbairt mar scoil ghníomahach, suite mar atáimid i bhfoirgneamh a bhaineann le Cumann Rugbaí Bhaile an Chollaigh. Táimid go mór faoi chomhaoin ag an gCumann Rugbaí as a gcuid tacaíochta maidir leis an sprioc seo a bhaint amach. 

 

Since our newly established multi denominational gaelscoil opened its doors in Ballincollig Rugby Club (BRC)  it has been our aim to develop as an active school. Our sincere thanks to BRC for their ongoing support in enabling us to achieve this aim.   

Corpoideachas  Physical Education (PE)

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

Pléitear agus déantar athbhreithniú rialta ar Chorpoideachas sa scoil.  Pléitear dul chun cinn an linbh sa chorpoideachas le tuismitheoirí.

Our Physical Education programme is discussed and reviewed on a regular basis as part of our ongoing School Self-Evaluation process. Each child’s progress in PE is discussed with parents.

Baineann gach dalta taitneamh agus tairbhe as clár leathan corpoideachais de réir treoirlínte an churaclaim agus oibríonn na múinteoirí as lámha a chéile chun 5 snáith den churaclam  a chur i bhfeidhm ar bhonn cothrom.

The children enjoy and benefit from a broad PE programme in keeping with the curriculum guidelines. Teachers work in partnership to implement 5 strands / 7 Key Messages in a balanced way.

I'm a paragraph. Click here to add your own

Gníomhaíocht Choirp  Physical Activity

Faigheann gach leanbh sa scoil dhá shos súgartha gach lá. Cuirtear trealamh corpoideachais sa chlós chun rannphairtíocht ghníomhach na ndaltaí a chothú.

Our children benefit from two active playground breaks a day and are provided with a range of PE equipment to promote the active involvement of all pupils.

text and edit me. It's easy.

Cuirtear an-bhéim ar rith sa scoil ar bhonn spraoiúil. Tá ár leanaí ag baint taitnimh as Rás timpeall na hEorpa le Sióg na bhFiacal!

Our school emphasise running every day in a fun enjoyable manner. The Run around Europe with the Tooth Fairy is a great chance to learn a new language in keeping with our patron’s policy on promoting multilingualism! 

 

I'm a

Tá Ceannairí Gníomhacha againn sa chlós a bhíonn ag plé le trealamh agus ag treorú gníomhaochtaí.

All children get opportunities to become Active Leaders in the school yard collecting equipment and leading activities.

Cuirtear sosanna gníomhacha chun cinn sna seomraí ranga le linn an lae agus go háirithe nuair a bhíonn an aimsir fliuch.

Bizzy Active breaks are promoted in the classrooms especially during wet weather.

paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

I

Pairtnéireacht Partnership

Toisc gur pobal scoile nua atá anseo ina bhfuil spiorad láidir is é ár gcoist Cairde na Scoile agus múinteoirí agus daltaí uile ár gCoiste Gníomhach

As this is a new enthusiastic active school community our ASF committee is made up of all members of our Cairde na Scoile and all our staff and pupils.

 

Tríd an bpróiseas a ghabhann le Brat Gníomhach a bhaint amach tá nascanna láidre cothaithe ag ár scoil leis an bpobal aitíúil.

Through actively engaging with the ASF process our school has built strong partnership.

'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

Príomhoide

Teagmháil

Seoladh

Máire Uí Shé, B. Ed., M. Ed.

Uimhir Rolla

Fón: 021-4826181

ríomhphost: gsanchaisleain@gmail.com

Cumann Rugbaí Bhaile an Chollaigh, Tanner Park, Cúl Rua, Baile an Chollaigh, Co. Chorcaí, P31 DA

20500I