Heading 5

Is Scoil Ghníomhach Sinn/

We are Officially an Active School!

 

Ó osclaíodh ár nGaelscoil ilchreidmheach bhí sé mar sprioc againn í a fhorbairt mar scoil ghníomahach, suite mar atáimid i bhfoirgneamh a bhaineann le Cumann Rugbaí Bhaile an Chollaigh. Táimid go mór faoi chomhaoin ag an gCumann Rugbaí as a gcuid tacaíochta maidir leis an sprioc seo a bhaint amach. 

Since our newly established multi denominational gaelscoil opened its doors in Ballincollig Rugby Club (BRC)  it has been our aim to develop as an active school. Our sincere thanks to BRC for their ongoing support in enabling us to achieve this aim.   

Mí Ghníomhach sa Ghaelscoil an Chaisleáin - Feabhra 2021

GaC_IMG_7616 bb and banner.jpg

Máire Bn. Uí Dhonnabhain, An Bord Bainistíochta, Múinteoir Eoin, UCC, Sinéad Ní Sheoigh Múinteoir Nn.Mhóra, Máire Uí Shé, Príomhoide, Pat Holohan & Damien O'Gorman Cumann na dTuismitheoirí.

Seachtain Ghníomhach sa Ghaelscoil an Chaisleáin - Aibreán 2021

Corpoideachas /Physical Education (PE)

rings.jpg
rugby ball.jpg
cert.JPG
Picture39.png
run around europe.jpg
sinead cones.jpg
bizzy 2.jpg
dietician.jpg

Pléitear agus déantar athbhreithniú rialta ar Chorpoideachas sa scoil.  Pléitear dul chun cinn an linbh sa chorpoideachas le tuismitheoirí.

Our Physical Education programme is discussed and reviewed on a regular basis as part of our ongoing School Self-Evaluation process. Each child’s progress in PE is discussed with parents.

Baineann gach dalta taitneamh agus tairbhe as clár leathan corpoideachais de réir treoirlínte an churaclaim agus oibríonn na múinteoirí as lámha a chéile chun 5 snáith den churaclam  a chur i bhfeidhm ar bhonn cothrom.

The children enjoy and benefit from a broad PE programme in keeping with the curriculum guidelines. Teachers work in partnership to implement 5 strands / 7 Key Messages in a balanced way.

Cuirtear an-bhéim ar rith sa scoil ar bhonn spraoiúil. Tá ár leanaí ag baint taitnimh as Rás timpeall na hEorpa le Sióg na bhFiacal!

Our school emphasise running every day in a fun enjoyable manner. The Run around Europe with the Tooth Fairy is a great chance to learn a new language in keeping with our patron’s policy on promoting multilingualism! 

Tá Ceannairí Gníomhacha againn sa chlós a bhíonn ag plé le trealamh agus ag treorú gníomhaochtaí.Cuirtear sosanna gníomhacha chun cinn sna seomraí ranga le linn an lae agus go háirithe nuair a bhíonn an aimsir fliuch.

All children get opportunities to become Active Leaders in the school yard collecting equipment and leading activities. Bizzy Active breaks are promoted in the classrooms especially during wet weather.

GaC_IMG_5592.jpg
GaC_IMG_5507.jpg
Scoil-Ghníomhach-Active-School.jpg
active school.png
GaC_IMG_5588.jpg

    Gníomhaíocht Choirp /Physical Activity

Faigheann gach leanbh sa scoil dhá shos súgartha gach lá. Cuirtear trealamh corpoideachais sa chlós chun rannphairtíocht ghníomhach na ndaltaí a chothú.

Our children benefit from two active playground breaks a day and are provided with a range of PE equipment to promote the active involvement of all pupils.

text and edit me. It's easy.

Pairtnéireacht / Partnership

Toisc gur pobal scoile nua atá anseo ina bhfuil spiorad láidir is é ár gcoist Cairde na Scoile agus múinteoirí agus daltaí uile ár gCoiste Gníomhach. Tríd an bpróiseas a ghabhann le Brat Gníomhach a bhaint amach tá nascanna láidre cothaithe ag ár scoil leis an bpobal aitíúil.

As this is a new enthusiastic active school community our ASF committee is made up of all members of our Cairde na Scoile and all our staff and pupils. Through actively engaging with the ASF process our school has built strong partnership.

Tá na leanaí ag obair cheana féin ar Gníomhamhráin nua – Dúisigí Bogaigí !

The children were already working on a new action song which was enjoyed each morning as a Wake up! Shake up! to kick start each day. We encouraged the children to teach the routine at home and we created a video recording of the dance in a flashmob style on the last day of our Active Week with parents

Rang 1 Sport Club Survey Results

Survey Results.JPG