Lóin Folláin

Healthy Lunches

Tá polasaí lóin fholláin ag an scoil. Is é an aidhm atá ag an bpolasaí seo ná a chinntiú go mbeidh an bia atá á ithe ag na páistí ag tabhairt dóthain fuinnimh dóibh chun díriú ar a gcuid oibre scoile. Tá sé mar sprioc againn chomh maith cabhrú leo dearcadh dearfach maidir le bia folláin a chothú agus tuiscint a fháil ar an leas a bhaineann leis. Moltar do thuismitheoirí lón ciallmhar sláintiúil a thabhairt do na daltaí go mbainfidh siad súp as. 

 

We promote a healthy eating policy in the school. The primary objective is to ensure that the children’s lunches provide the nourishment they need to concentrate on their school work. We also aim to help them develop positive attitudes to healthy food and a good understanding of its benefits. Parents are advised to give their children sensible, healthy lunches that they will enjoy. 

Molaimid iad seo a leanas:

We recommend the following: 

 

  • Torthaí agus glasraí

          Fruit and vegetables

  • Ceapairí, arán donn, craicéir srl líonta le liamhás, sicín, sailéad, iasc, cáis srl

          Sandwiches, brown bread, crackers etc. filled with ham, chicken, salad, fish, cheese etc

  • Rís, pasta

          Rice, pasta 

  • Iógart, flapjacks

          Yogurt, flapjacks

  • Bainne, uisce

          Milk, water

Ní mholaimid:

We do not allow:

  • Criospaí, grán rósta srl 

          Crisps, popcorn

  • Milseáin, guma coganta 

          Sweets, chewing gum

  • Seacláid

          Chocolate

  • Deochanna coipeacha

          Fizzy drinks

  • Aon chnónna (de bharr ailéirge)

          Our school is a designated PEANUT FREE ZONE (because of risk of allergies)

All uneaten lunches and lunch wrappings are sent home daily as part of our recycling policy.

Príomhoide

Teagmháil

Seoladh

Máire Uí Shé, B. Ed., M. Ed.

Uimhir Rolla

Fón: 021-4826181

ríomhphost: gsanchaisleain@gmail.com

Cumann Rugbaí Bhaile an Chollaigh, Tanner Park, Cúl Rua, Baile an Chollaigh, Co. Chorcaí, P31 DA

20500I