top of page

Polasaí Lóin Folláin

Healthy Lunches Policy

Tá polasaí lóin fholláin ag an scoil. Is é an aidhm atá ag an bpolasaí seo ná a chinntiú go mbeidh an bia atá á ithe ag na páistí ag tabhairt dóthain fuinnimh dóibh chun díriú ar a gcuid oibre scoile. Tá sé mar sprioc againn chomh maith cabhrú leo dearcadh dearfach maidir le bia folláin a chothú agus tuiscint a fháil ar an leas a bhaineann leis. Moltar do thuismitheoirí lón ciallmhar sláintiúil a thabhairt do na daltaí go mbainfidh siad súp as. 

 

We promote a healthy eating policy in the school. The primary objective is to ensure that the children’s lunches provide the nourishment they need to concentrate on their school work. We also aim to help them develop positive attitudes to healthy food and a good understanding of its benefits. Parents are advised to give their children sensible, healthy lunches that they will enjoy. 

Molaimid iad seo a leanas torthaí agus glasraí; ceapairí, arán donn, craicéir srl líonta le liamhás, sicín, sailéad, iasc, cáis srl, rís, pasta, bainne, uisce  

We recommend the following:  Fruit and vegetables, sandwiches, brown bread, crackers etc. filled with ham, chicken, salad, fish, cheese etc; rice, pasta, yogurt, flapjacks, milk, water

Ní mholaimid criospaí, grán rósta srl , milseáin, guma coganta, seacláid ,deochanna coipeacha   We do not allow crisps, popcorn, sweets, chewing gum, chocolate, fizzy drinks

 

Aon chnónna (de bharr ailéirge)

Our school is a designated PEANUT FREE ZONE (because of risk of allergies)

All uneaten lunches and lunch wrappings are sent home daily as part of our recycling policy.

Healthy foods for a lunchbox
bottom of page