Éide Scoile

School Uniform

Mar scoil ghníomhach táimid an-bhrodúil as an éide scoile álainn atá deartha againn do dhaltaí óga na scoile. Is culaith reatha scoile den chéad scoth atá i gceist a thacaíonn le páistí óga na scoile lá gníomhach taitneamhach a chaitheamh ar scoil. Ar aon dul le treoirlínte na Roinne Oideachais agus Scileanna agus leis an aiseolas ó phobal na scoile tá gach dícheall déanta againn an costas a choimeád reasúnta do thuismitheoirí. Dá bhrí sin ní gá  do na leanaí an T-léine oifigiúil scoile a chaitheamh gach lá. Tá rogha acu na t-léinte bána atá ar fáil i bpaicéid ar chostas íseal a chaitheamh  chomh maith.  Is féidir an éide scoile a cheannach i Siopa Uí Bhuachalla, Sráid an tSeandúin nó ó Laura's sa Dúghlas.  Gabhaimid ár mbuíochas ó chroí lenár Fochoiste Éide Scoile agus go mórmhór le hAoife Ní Cheallacháin (tuismitheoir sa scoil) agus le www.babelfis.ie as a gcuid diansaothair.  Tá sé fíorthábhachtach do na daltaí bróga reatha maithe compordacha a chaitheamh. 

 

As an active school we are proud of the uniform which we have designed for our young pupils. It is a high quality track suit which facilitates the children to enjoy an active day in school.In keeping with Department of Education and Skills guidelines and feedback from our school community every effort has been made to minimise costs for parents. Children are not obliged to wear the crested t-shirt every day and can avail of white t-shirt multipacks. The uniform is available from Buckley's , Shandon Street or Lauras's, Douglas. We are very grateful to our Subcommittee  from our Parent Committee, Cairde na Scoile, for their hard work. We are deeply grateful also to Aoife Ní Cheallacháin (parent in the school) and to www.babelfis.ie for their talented work.  It is very important that the children wear good quality comfortable runners  with velcro.

Príomhoide

Teagmháil

Seoladh

Máire Uí Shé, B. Ed., M. Ed.

Uimhir Rolla

Fón: 021-4826181

ríomhphost: gsanchaisleain@gmail.com

Cumann Rugbaí Bhaile an Chollaigh, Tanner Park, Cúl Rua, Baile an Chollaigh, Co. Chorcaí, P31 DA

20500I