top of page

Obair Bhaile Homework 

“Taithí a dhéanann máistreacht" 

Treoirlínte do Thuismitheoirí /Guidelines for Parents

Is nasc rialta idir baile agus an scoil í an obair bhaile. Tugann an obair seo deis luachmhar do thuismitheoirí agus do mhúinteoirí pairtnéireacht a fhorbairt. Tugann an obair bhaile deis do na leanaí chomh maith scileanna a bhíonn foghlamtha acu ar scoil a chleachtadh agus a dhaingniú. Is mór is fiú na deiseanna a thugtar do na leanaí forbairt a dhéanamh ar a gcuid tuisceana agus ar eispéiris a bhíonn faighte acu ar scoil. Cabhraíonn obair bhaile leis na leanaí scileanna a chothú maidir le hiad féin a eagrú agus obair a dhéanamh ar bhonn neamhspleách. Tá sé mar sprioc againn tacú lenár leanaí meon dearfach i leith na foghlama a chothú.

 

 It offers a valuable opportunity for the development of a practical partnership between parents and teachers. It should be seen as reinforcement as it will offer our children an opportunity to practise skills learned in school and widen experiences begun in the classroom. It encourages organisational skills and the ability to work independently. We are committed to enabling our children develop a positive disposition to their learning.

General Information
bottom of page