Gníomhaíochtaí atá idir lámh again 

What we are doing to stay Active at school  

Tá an tEarrach linn! Tá sé níos éasca dúinn anois a bheith GNÍOMHACH! Is am iontach é seo chun a bheith ag RITH. I gcomhairle lenár gcomhairleoir PDST,  tá sé mar sprioc againn a chur ar chumas na leanaí na scileanna tábhachtacha a ghabhann le rith a fhorbairt sna seachtainí  ata romhainn amach. 

SPRING is in the air ! This makes it easier for us to be ACTIVE. SPRING is the time to get RUNNING. In collaboration with our PDST advisor, we have launched a particular emphasis on running  this term. Over the next number of weeks, as part of the Move Well, Move Often Physical Literacy programme (https://www.scoilnet.ie/pdst/physlit/fms-activities/running//), we aim to enable the children develop their running skills. 

Gleacaíocht agus Rince Gaelach:

Gymnastics and Irish Dancing

Bhain ár Naíonáin Bheaga agus Naíonáin Mhóra idir thaitneamh agus thairbhe as na ceachtanna gleacaíochta agus Rince Gaelach a bhí idir lámha acu  an téarma seo caite. Gabhaimid ár mórbhuíochas le Nicole Geaney agus Orlaith Ní Dhrisceoil as a gcuid saineolais agus diansaothair. 

Our Junior and Senior infants both enjoyed and benefitted from their Gymnastics on Tuesday mornings and Irish Dancing lessons on Friday mornings that took place last term. Our sincere thanks to Nicole Geaney and Orlaith Ní Dhrisceoil for sharing their expertise and for their dedicated work.

                                John Dwyer, Ballincollig GAA Schools Coach 

Gabhaimid ár mbuíochas of chroí le John Dwyer  a bhí linn gach maidin Dé hAoine do Mhí na Marta ag déanamh scileanna iomanaíochta/camogaíochta leis na páisti.

Our sincere thanks to John Dwyer who was with us each Friday throughout the month of March.  We look forward to his return in September.

Leadóg   Tennis

Tá ceachtanna leadóige á n-eagrú againn gach Máirt i gcomhairle le Lakewood Tennis Club mar mhír eile de shnáitheanna an churaclaim Chorpoideachais.  Gabhaimid ár mbuíochas of chroí le Declan Bray agus Siobhan Riordain ó Lakewood Tennis Club.

In collaboration with Lakewood Tennis Club, the children have been having Tennis Lessons each Tuesday morning as part of the PE Curriculum. The children are enjoying it immensely. The children are developing racket skills (Ground Strokes:  forehand, backhand, alternate / Serve volley: overhead motion, throw, (rocket) hitting ball before it bounces), mobility skills (ladders, hoops, cones, hurdles) and skills in throwing and catching (rocket ,  large ball  , net rackets, bean bags, (ball controls) and highlighting ball controls, height direction distance speed and spin. Our sincere thanks to Declan and Siobhan from Lakewood Tennis Club for joining us this term.

Príomhoide

Teagmháil

Seoladh

Máire Uí Shé, B. Ed., M. Ed.

Uimhir Rolla

Fón: 021-4826181

ríomhphost: gsanchaisleain@gmail.com

Cumann Rugbaí Bhaile an Chollaigh, Tanner Park, Cúl Rua, Baile an Chollaigh, Co. Chorcaí, P31 DA

20500I