COVID-19 
Anseo thíos gheobhair ár Ráiteas Scoile COVID-19 agus Plean Freagartha COVID-19 Ghaelscoil an Chaisleain. Chomh maith leis sin ta nascanna anseo do Threoirlinte na Roinne maidir  le hAthoscailt na scoileanna go sábháilte.  
Please find below our COVID-19 Policy Statement and our school COVID-19  Response Plan for the Safe re-Opening of Primary Schools. There are also some useful information links to help us all return to school safely.

Príomhoide

Máire Uí Shé, B. Ed., M. Ed.

Uimhir Rolla

Teagmháil

Fón: 021-4826181

ríomhphost: gsanchaisleain@gmail.com

20500I

Seoladh

Cumann Rugbaí Bhaile an Chollaigh, Tanner Park, Cúl Rua, Baile an Chollaigh, Co. Chorcaí, P31 DA