STEM - ANALOG DEVICES & PM GROUP

Gabhaimid ár mbuíochas le Pádraig Ó Conchuir, Analog Devices agus lena chomhleacaithe as an Meitheal Oibre iontach a chuireadar ar fáil d’ar leanaí í Mí Márta seo caite. We would like to extend our sincere thanks to Padraig O’Connor, and his 4 colleagues for the excellent workshops they organised for all our children in relation to STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). 

Gabhaimid ár mbuíochas chomh maith le hAoife Uí Cheallacháin as a cuid saothair chun innealtóir eile, ó PM Group, a fháil le hobair a dhéanamh lenár ndaltaí i ngach rang ar STEM.

Sincere thanks also to Aoife Ui Cheallachain for  co-ordinating an excellent session her engineering team from PM Group for engineering week.

Príomhoide

Máire Uí Shé, B. Ed., M. Ed.

Uimhir Rolla

Teagmháil

Fón: 021-4826181

ríomhphost: gsanchaisleain@gmail.com

20500I

Seoladh

Cumann Rugbaí Bhaile an Chollaigh, Tanner Park, Cúl Rua, Baile an Chollaigh, Co. Chorcaí, P31 DA