Seachtain Scoile Ghníomhach

Active School Week

Seo a leanas blaiseadh de na himeachtaí iontacha a bhíonn eagruithe againn gach bhliain d'ár seachtain Ghníomhach:

The following are some of the exciting activities we organise each year during  our Active School Week:

  • Ceachtanna Iománaíochta/Camógaíochta Hurling/Camogie 

  • Ceachtanna Leadóige/Tennis Classes.

  • Tarraing téide Tug of War

  • Tóraíocht Taisce  Treasure Hunts

  • Cluichí Clóis nua  New Playground Games

  • Rith timpeall na hEorpa ! Run around Europe!

  • Rince Dance

  • Cluichí na gConstac  Obstacle Courses

  • Scileanna liathróide agus bunscileanna  Fundamental movement/ball skill

  • Sosanna Gníomhacha Bizzy Breaks

Príomhoide

Máire Uí Shé, B. Ed., M. Ed.

Uimhir Rolla

Teagmháil

Fón: 021-4826181

ríomhphost: gsanchaisleain@gmail.com

20500I

Seoladh

Cumann Rugbaí Bhaile an Chollaigh, Tanner Park, Cúl Rua, Baile an Chollaigh, Co. Chorcaí, P31 DA