Dé Céadaoin  25 Aibreán –Dé Céadaoin 2 Bealtaine 2018

Wednesday, 25th April – Wednesday 2th May 2018

 

Seachtain Scoile Ghníomhach

Active School Week

Seo a leanas blaiseadh de na himeachtaí iontacha a bhí eagruithe againn:

The following are some of the exciting activities we had organised for our Active School Week:

Bhí Ceachtanna Iománaíochta/Camógaíochta againn. We enjoyed Hurling/Camogie taster sessions.

Ar mbuíochas ó chroí  le Paddy Corkery, Éire Óg agus le Marc Halpin, CLG Baile an Chollaigh.  

 • Ceachtanna Leadóige/Tennis Classes.

 • Ár mbuíochas ó chroí le Siobhan Ó Riordan, Lakewood Tennis Club.

 • Tarraing téide Tug of War

 • Tóraíocht Taisce  Treasure Hunts

 • Cluichí Clóis nua  New Playground Games

 • Rith timpeall na hEorpa ! Run around Europe!

 • Rince Dance

 • Cluichí na gConstac  Obstacle Courses

 • Scileanna liathróide agus bunscileanna  Fundamental movement/ball skill

 • Sosanna Gníomhacha Bizzy Breaks

Bhí ról lárnach ag Máistír Cian agus Máistir Eoin sna himeachtaí ar an Aoine. Gabhaimíd ár mbuíochas ó chroí leo.

 • Bhí imeachtaí iontacha eagraithe ag ár gcoiste fuinniúil, Cairde na Scoile.

Our dynamic Parents Association,  Cairde na Scoile, are organised a range of exciting events in Ballincollig Regional Park on Sunday, commencing at 2.30pm. at the Innishmore Entrance. Gabhaimid ár mbuíochas ó chroí leo.

Bhí an Halla agus an pháirc mhór ar fáil ó Chumann Rugbaí Bhaile an Chollaigh. Gabhaimid ár mbuíochas ó chroí leo as a gcuid tacaíochta.

Ballincollig Rugby Club have made the hall and large field available to us and we are very grateful to them for their continued support.

Tá na leanaí ag obair cheana féin ar Gníomhamhráin nua – Dúisigí Bogaigí !

The children were already working on a new action song which was enjoyed each morning as a Wake up! Shake up! to kick start each day. We encouraged the children to teach the routine at home and we created a video recording of the dance in a flashmob style on the last day of our Active Week with parents

Príomhoide

Teagmháil

Seoladh

Máire Uí Shé, B. Ed., M. Ed.

Uimhir Rolla

Fón: 021-4826181

ríomhphost: gsanchaisleain@gmail.com

Cumann Rugbaí Bhaile an Chollaigh, Tanner Park, Cúl Rua, Baile an Chollaigh, Co. Chorcaí, P31 DA

20500I