top of page

Seachtain Scoile Ghníomhach 2019
Active School Week 2019


Seo a leanas blaiseadh de na himeachtaí iontacha a bhíonn eagruithe againn gach bhliain d'ár seachtain Ghníomhach:

The following are some of the exciting activities we organise each year during  our Active School Week:

Tug of war
Active School Week
Sinéad and child jumping
Active School Logo
Hurling
Bizzy breaks
  • Ceachtanna Iománaíochta/Camógaíochta Hurling/Camogie 

  • Ceachtanna Leadóige/Tennis Classes.

  • Tarraing téide Tug of War

  • Tóraíocht Taisce  Treasure Hunts

  • Cluichí Clóis nua  New Playground Games

  • Rith timpeall na hEorpa ! Run around Europe!

  • Rince Dance

  • Cluichí na gConstac  Obstacle Courses

  • Scileanna liathróide agus bunscileanna  Fundamental movement/ball skill

  • Sosanna Gníomhacha Bizzy Breaks

Baking
Nature Walk
Bí Gníomhach
wide pic of yard.jpg
Bí Gníomhach
Classroom
Homework
bottom of page