top of page

Gaelscoil an Chaisleáin

“Ar scáth a chéile a mhaireann na daoine”

Is gaelscoil ilchreidmheach í an scoil s’againne. Is scoil chothaithe sláinte, ghníomhach, ildánach í an scoil s’againne. Oibrímid chun atmaisféar fáilteach, sona, sábháilte agus spreagúil a chothú inár measc. Cothaimid meas ar an timpeallacht. Ar aon dul leis an “Triantán Suzuki” oibríonn múinteoirí agus tuismitheoirí as lámha a chéile chun an t-oideachas is fearr a chur ar fáil d’ár bpáistí. Cuirimid béim ar leith ar bhia folláin. Táimid an-mhórálach as ár mbrat gníomhach. Tá sé mar aidhm againn deiseanna foghlama gníomhacha a chur ar fáil a chuirfidh go mór le forbairt iomlán ár leanaí. Mar chuid lárnach d’ár gcultúr tá traidisiún láidir ceoil sa scoil. Tugann ár gclár veidhlín Suzuki deis d’ár leanaí foghlaim le chéile i ngrúpaí beaga, ag foghlaim óna chéile, ag tacú lena chéile ar bhonn spraíúil taitneamhach.

 

Our school is a multidenominational all-Irish school. We are a health promoting, active, creative school. We work to nurture our school as a caring, welcoming, happy, safe, and stimulating learning community for all of us. We respect our environment. In keeping with the idea of the “Suzuki Triangle” teachers and parents work together in partnership to secure the best possible learning outcomes for all our children. We promote a healthy eating policy. We are very proud of our Active flag. We embrace active learning opportunities which greatly enhance our children’s learning. We give them the opportunity to develop a love for music as an integral part of our culture. Our Suzuki violin programme allows our children to learn violin together in small groups, learning from and helping to support each other in an enjoyable, fun manner.

bottom of page