top of page

Foireann na Scoile

School Staff 2020-2021

Máire Uí Shé 

Príomhoide & Múinteoir Rang 2 School Principal & Second Class Teacher

Sinéad Ní Sheoigh

Múinteoir Naíonáin Mhóra Senior Infant Teacher

Leonard Ó Conchúir

Múinteoir Rang 1 First Class Teacher

Amy Ní Cheallaigh

Múinteoir Naíonáin Bheaga Junior Infant Teacher

Siobhán Ní Bhuachalla 

Muinteoir Oideachas Speisialta Special Educational Needs Teacher

Michelle Baston 

Cúntóir Riachtanais Speisialta Special Needs Assistant

Emma Valentine

Rúnaí Scoile School Secretary  

 

As a result of the additional supports provided in recent weeks by the Department for Teaching Principals,

Múinteoir Ciara Nic Chárthaigh  will work with Muinteoir Máire to cater for our Rang 2 and will teach the class one day per week. 

Ta  Múinteoir Sheena agus Múinteoir Pax ag obair linn chun clar ceoil na scoile a chur i bhfeidhm.

Flower and herb garden at front of school building
bottom of page