top of page

Caomhnú Páistí /

Child Protection

 

Tá Treoirlínte agus Cur Chuige um Chaomhnú Páistí foilsithe ag an Roinn Oideachais agus Scileanna do scoileanna (2017). Cuireann na Treoirlínte cúram agus sábháilteacht leanaí chun cinn. Glacann ár scoil go hiomlán leis na Treoirlínte seo mar pholasaí scoile. 

The Department of Education and Skills has published Guidelines and Procedures for all schools in relation to child protection and welfare (2017). These guidelines promote the safety and welfare of all children and are to be welcomed. Our school has adopted these guidelines in their entirety as school policy.

Raiteas Maidir le Cumhdach Leanai Meitheamh 23 Ofigiuil
bottom of page