Caomhnú Páistí /

Child Protection

 

Tá Treoirlínte agus Cur Chuige um Chaomhnú Páistí foilsithe ag an Roinn Oideachais agus Scileanna do scoileanna (2017). Cuireann na Treoirlínte cúram agus sábháilteacht leanaí chun cinn. Glacann ár scoil go hiomlán leis na Treoirlínte seo mar pholasaí scoile. 

The Department of Education and Skills has published Guidelines and Procedures for all schools in relation to child protection and welfare (2017). These guidelines promote the safety and welfare of all children and are to be welcomed. Our school has adopted these guidelines in their entirety as school policy.

Raiteas Maidir le Cumhdach Leanai Marta 2018 Ofigiuil

Príomhoide

Máire Uí Shé, B. Ed., M. Ed.

Uimhir Rolla

Teagmháil

Fón: 021-4826181

ríomhphost: gsanchaisleain@gmail.com

20500I

Seoladh

Cumann Rugbaí Bhaile an Chollaigh, Tanner Park, Cúl Rua, Baile an Chollaigh, Co. Chorcaí, P31 DA