Na hEalaíona san Oideachas

Arts in Education

le

Múinteoir Lisa

Tá múinteoir Lisa ag obair go dian linn an téarma seo agus sinn ag céiliúradh teacht an Earraigh. Tá na leanaí ag dul i ngleic go cruthaitheach leis an timpeallacht nadúrtha agus le na crainn ach go héirithe. Le linn an téarma, bhíomar ag súil lasmuigh chun féachaint and fiosrú a dhéanamh ar na crainn agus plandaí a fhásann i bPáirc Tanner. Mar is gnáth, is é páirt ghníomhach na leanaí agus a bhfreagraí cruthaitheacha croílár an tionscnaimh seo. B'fhiú do teaghlaigh am a thógaint chun breathnú agus fiosrú a dhéanamh ar fhás an Earragih timpeall  a dtithe féin nó nuair a bhíonn sibh amuigh ag siul. Ní gá duit ainm an chrainn nó an phlanda a bheith ar eolas agat! Tiocfaidh leor an fhéachaint agus an breathnú. 

Tá ár gcaidreamh agus obair le Lisa tar éis rionnt airde a fháil agus táimid tar eis gradam a thuilleamh don Phortal Ealaín san Oideachais. S'í aidhm an ghradhaim seo ná tacú a thabhairt d'fhorbairt mhodhanna thaifid d'obair ealaíne in Éirinn a fhéadfadh bheith roinnte i measc a phobal ealáine agus a thugann léargas ar na proséiseanna difriúla d'fhorbairt foghlama. Tiocfaidh Foireann na hEalaíona san Oideachas chun na scoile Dé Céadaoin 1 Bealtaine agus arís ar an 15ú lá.

Fuair ár leanaí deis Páirc Tainner a fhiosrú ar ár siulóidí dúlra. Thug na leanaí faoi deara na bachlóga ag oscailt ar na crainn áitiúla agus pléascadh amach na nóiníní timpeall na bpáirceanna. Ag siúl amuigh faoin aer, d'éisteadar d'fhuaimeanna héin ag canadh. Bhailíodar roinnt ábhair nadúrtha ón dtimpeallacht, cipíní, cóin, bláthanna agus duilleoga agus d' úsáideadar iad mar uirlisí learáidí péinte agus patrún.  

 

Múinteoir Lisa is working with the children this term as we celebrate the arrival of Spring. The focus of the research is to consider creative engagement with the natural environment, particularly trees. During this term, the children have enjoyed and learned a great deal from venturing outside to explore the trees and plants that grow at Tanner Park. As always, the children’s active participation and their creative responses will form an integral part of this project. We would like to encourage families to take time to explore and observe the buds of Spring around your own home and during a walk. You don't have to know the name of the tree or plant. Simply looking and observing the changes that Spring brings is enough. Perhaps you might like to choose a tree or plant to observe. 

Our relationship and work with Lisa has received some attention and we have received a Documentation Award from the Arts in Education Portal (www.artsineducation.ie). The purpose of the award is to support the development of documented outcomes from Arts in Education initiatives in Ireland, which can be shared with the arts in education community and give insights into different processes of engagement. Outcomes of the documentation process will include a project video. The Arts in Education team will visit the school to engage with the children's learning on Monday 1st and 15th May.

Our children were given the opportunity to explore Tanner Park on our spring nature walk. The children noticed buds starting to open up on the local trees, and explosions of daisies throughout the fields. While walking in the breeze they listened out for sounds of nature and birds singing. They collected some natural materials such as twigs, cones, flowers, and leaves which they used with black paint as their tools to create patterns of nature drawings. were 

Príomhoide

Teagmháil

Seoladh

Máire Uí Shé, B. Ed., M. Ed.

Uimhir Rolla

Fón: 021-4826181

ríomhphost: gsanchaisleain@gmail.com

Cumann Rugbaí Bhaile an Chollaigh, Tanner Park, Cúl Rua, Baile an Chollaigh, Co. Chorcaí, P31 DA

20500I