top of page

Iontráil / Clárúchán

Admissions / Enrolment

Is féidir Polasaí Iontrála / Clárúcháin na scoile a fháil ar an leathanach seo.  Is féidir  Foirm Réamh-Chlárúcháin a fháil ar nasc ar an leathanch seo mar aon leis na dataí maidir le Ligean Isteach i Scoilbhliain 2021-2022.

The school Admissions / Enrolment Policy  can be downloaded on this page.

A pre-enrolment form can be downloaded and returned to the school at your convenience. Please find the relevant dates in respect of admissions for 2021-2022 on the Annual Admission Notice link on this page.

Tionóltar Oíche Eolais do thuismitheoirí nua i mí Feabhra.

An Information night is held each February in the school for incoming parents

Ta na foirmeacha reamh-chlaruchain ata faighte go dti seo do Rang na Naíonan Beag 2021-2022 san aireamh.

All pre-enrolment forms for Junior Infants 2021 received to date are valid and still stand. 

Má tá eolas breise uait faoin scoil cuir glaoch ar 021-4826181 / 087-7400985 nó seol ríomh-phost chuig gsanchaisleain@gmail.com. Beidh an-áthas orainn labhairt leat.

If you require further information please telephone 021-4826181 / 087-7400985 or email gsanchaisleain@gmail.com.  

Íoslódáil
Downloads

Polasaí Iontrála & Clárúcháin Admissions and Enrolment Policy 2020-21

Fógra Bliantúil Maidir le Ligean Isteach i dtaca le ligean isteach i scoilbhliain 2022/23. Annual Admissions Notice in respect of admissions for the 2022/23 school year

bottom of page