Iontráil / Clárúchán

Admissions / Enrolment

Is féidir Polasaí Iontrála / Clárúcháin na scoile 2018/2018 a fháil ar an leathanach seo.  

The school Admissions / Enrolment Policy 2018/2019 can be downloaded on this page. 

Má tá eolas breise uait faoin scoil cuir glaoch ar 021-4826181 / 087-7400985 nó seol ríomh-phost chuig gsanchaisleain@gmail.com. Beidh an-áthas orainn labhairt leat.

If you require further information please telephone 021-4826181 / 087-7400985 or email gsanchaisleain@gmail.com.  We will be happy to assist you. 

Tá Gaelscoil an Chaisleáin ag leanúint le glacadh hiarratais le clárucháin don scoilbhliain atá ag teacht 2020/21 suas go dtí an spriocdháta 16 Deireadh Fomhair 2019. Tugtar amach na háiteanna de réir ár bpolasaí clárúcháin go luath I ndiaidh an data sin. 

 

Gaelscoil an Chaisleáin are continuing to accept new enrolment applications for the next school year 2020/2021 up until the closing date of October 16th 2019. Places will be allocated according to our enrolment policy soon after that date. Please contact the Rúnaí Scoile on 021-4826181 Míle Buíochas.

Príomhoide

Teagmháil

Seoladh

Máire Uí Shé, B. Ed., M. Ed.

Uimhir Rolla

Fón: 021-4826181

ríomhphost: gsanchaisleain@gmail.com

Cumann Rugbaí Bhaile an Chollaigh, Tanner Park, Cúl Rua, Baile an Chollaigh, Co. Chorcaí, P31 DA

20500I