top of page

Cód Iompair Na Scoile /

Code Of Behaviour

Tá sé mar aidhm ag an gCód Iompair feidhmiú éifeachtach na scoile agus dea-smacht sna seomraí ranga a chothú chun go gcoinneófar atmaisféar spreagúil foghlama. Tá sé mar sprioc chomh maith féinsmacht sna daltaí a chur chun cinn, é bunaithe ar mheas, ar chineáltas agus ar thuiscint dá chéile. Ina theannta sin, tá sé mar aidhm ag an gcód go mbeidh sé ar chumas na múinteoirí múineadh go héifeachtach. Cuireann an scoil cód iompair dearfach chun cinn le béim ar spreagadh agus ar luach saothair. Cothaítear: Lámha Cineálta, Focail Chineálta, Cosa Cineálta.

The aim of the Code of Behaviour is to maintain the efficient operation of the school and the structuring of in-class discipline so that a stimulating learning environment is nurtured. It also aims to promote the development of selfdiscipline in pupils based on respect, kindness and consideration for the rights of others. The code is designed to enable staff teach in a relatively disruption free-environment. The school adopts a positive code of behaviour with emphasis on encouragement and reward. It promotes: Kind hands, Kind words, Kind feet. “Lámha Cineálta, Focail Chineálta, Cosa Cineálta. Kind hands, Kind words, Kind feet.”


lamha cinealta.JPG
bottom of page