top of page

An Bord Bainistíochta 

The Board of Management

Tá ár mBord bunaithe de réir "Lámhleabhar Rialachais do Bhunscoileanna"

Our Board of Management is fully established in accordance with the "Governance Manual for Primary Schools.

Máire Bn. Uí Dhonnabháin (Ionadaí an Phátrúin / Nominee of the Patron)

Mark Cotter (Ionadaí an Phátrúin /Nominee of the Patron

Máire Uí Shé ( Príomhoide / Principal) 

Sinéad Ní Sheoigh (Oide na Scoile) 

Linda Goggin (Ionadaí Tuismitheóra/ Parent Nominee)

Jason O Briain (Ionadaí Tuismitheóra/ Parent Nominee)

Hilary Whitley (Ionadaí an Phobail/ Community Nominee)

Carol Larkin (Ionadaí an Phobail/ Community Nominee)

bottom of page