An Bord Bainistíochta 

The Board of Management

Tá ár mBord bunaithe de réir "Lámhleabhar Rialachais do Bhunscoileanna"

Our Board of Management is fully established in accordance with the "Governance Manual for Primary Schools.

Máire Bn. Uí Dhonnabháin (Ionadaí an Phátrúin / Nominee of the Patron)

Mark Cotter (Ionadaí an Phátrúin /Nominee of the Patron

Máire Uí Shé ( Príomhoide / Principal) 

Sinéad Ní Sheoigh (Oide na Scoile) 

Linda Goggin (Ionadaí Tuismitheóra/ Parent Nominee)

Jason O Briain (Ionadaí Tuismitheóra/ Parent Nominee)

Hilary Whitley (Ionadaí an Phobail/ Community Nominee)

Carol Larkin (Ionadaí an Phobail/ Community Nominee)

Príomhoide

Máire Uí Shé, B. Ed., M. Ed.

Uimhir Rolla

Teagmháil

Fón: 021-4826181

ríomhphost: gsanchaisleain@gmail.com

20500I

Seoladh

Cumann Rugbaí Bhaile an Chollaigh, Tanner Park, Cúl Rua, Baile an Chollaigh, Co. Chorcaí, P31 DA