An Bord Bainistíochta 

The Board of Management

Tá ár mBord bunaithe de réir "Lámhleabhar Rialachais do Bhunscoileanna"

Our Board of Management is fully established in accordance with the "Governance Manual for Primary Schools.

Máire Bn. Uí Dhonnabháin (Ionadaí an Phátrúin / Nominee of the Patron)

Maighréad Ní Iarlaithe (Ionadaí an Phátrúin /Nominee of the Patron

Máire Uí Shé ( Príomhoide / Principal) 

Sinéad Ní Sheoigh (Oide na Scoile) 

Linda Goggin (Ionadaí Tuismitheóra/ Parent Nominee)

Marc Halpin (Ionadaí Tuismitheóra/ Parent Nominee)

Mark Cotter (Ionadaí an Phobail/ Community Nominee)

Seán Conway (Ionadaí an Phobail/ Community Nominee)

Príomhoide

Teagmháil

Seoladh

Máire Uí Shé, B. Ed., M. Ed.

Uimhir Rolla

Fón: 021-4826181

ríomhphost: gsanchaisleain@gmail.com

Cumann Rugbaí Bhaile an Chollaigh, Tanner Park, Cúl Rua, Baile an Chollaigh, Co. Chorcaí, P31 DA

20500I