Iarratais don scoilbhliain 2020/21 New enrolment applications for the next school year 2020/2021

Tá Gaelscoil an Chaisleáin ag leanúint le glacadh hiarratais le clárucháin don scoilbhliain atá ag teacht 2020/21 suas go dtí an spriocdháta Deireadh Fomhair 2019. Tugtar amach na háiteanna de réir ár bpolasaí clárúcháin go luath I ndiaidh an data sin.

Gaelscoil an Chaisleáin are continuing to accept new enrolment applications for the next school year 2020/2021 up until the closing date of October 16th 2019. Places will be allocated according to our enrolment policy soon after that date. Please contact the Rúnaí Scoile on 021-4826181 Míle Buíochas.

Príomhoide

Máire Uí Shé, B. Ed., M. Ed.

Uimhir Rolla

Teagmháil

Fón: 021-4826181

ríomhphost: gsanchaisleain@gmail.com

20500I

Seoladh

Cumann Rugbaí Bhaile an Chollaigh, Tanner Park, Cúl Rua, Baile an Chollaigh, Co. Chorcaí, P31 DA