top of page

School Heritage Programme

School Heritage Programme: Is cúis áthais dom a chur in iúl daoibh go bhfuil áit faighte ag ár scoil sa chlár seo agus tháinig Sonia Caldwell, duine de na saineolaithe ar an scéim, chun na scoile Dé Céadaoin seo chaite (24/10/2018) chun tús a chur leis an tionscnamh ar an timpeallacht nádúrtha lenár dá rang Naionáin.

We are pleased to announce that the school has secured a place on the School Heritage Programme and Sonia Caldwell, one of the heritage experts involved in the programme, visited our school on Wednesday 24/10/2018 to work with us on a project based on the local natural environment with both Junior and Senior Infants.

bottom of page