final banner.JPG

Fáilte go

Gaelscoil an Chaisleáin

Cuirimid céad míle fáilte romhat chuig Gaelscoil an Chaisleáin. Osclaíodh ár scoil don chéad uair ar 31 Lúnasa 2017, ag cur túis le caibidil nua i stair Bhaile an Chollaigh. Cuirimid an-bhéim ar pháirtnéireacht fhoghlama, dhearfach idir an baile agus an scoil a chothú. Is iad na daltaí croí lár na scoile.  Mar phobal foghlama, oibrímid ar ár ndícheall chun oideachas lán-Ghaelach den chéad scoth a chur ar fáil do gach leanbh atá faoinár gcúram i dtimpeallacht shabháilte atá páiste-lárnach beoga. Má bhíonn aon cheist agat riamh mar gheall ar aon ghné de shaol na scoile ná bíodh aon leisce ort dul i dteagmháil linn.


We would like to extend a very warm welcome to you to Gaelscoil an Chaisleáin. Our school opened for the first time on the 31st August 2017, beginning a new chapter in the history of Ballincollig. We place a great emphasis on creating a positive learning partnership between home and school. The pupils are the central focus of our school. As a learning community, we are committed to offering each child in our care an excellent all-Irish education in a safe, child-centred and vibrant environment. If you have a query regarding any aspect of our school, please do not hesitate to contact us.


Sinne le meas,


Máire Uí Shé                                                    Máire Uí Dhonnabháin,
Príomhoide                                                         Cathaoirleach

Beannachtaí na Cásca oraibh!

Wishing all our school community a safe and happy Easter!

Míle buíochas ó chroí le pobal uile na scoile as an tacaíocht mhór atá tugtha agaibh don cheiliúradh atá déanta againn ar Lá na Lusanna an Chromchinn.

Sincere thanks to everybody for the amazing support for our fundraiser for the Daffodil Nurses. Our link for the Irish Cancer Society remains live and the response has been phenomenal - https://daffodilday-virtualcollection.blackbaud-sites.com/fundraising/gsanchaisleaindd2021

Leabhrán Eolais do Thuismitheoirí 

Information Booklet for Parents
Íoslódáil
Downloads

Gaelscoil an Chaisleain

Pre Enrolment form

Polasaí Iontrála & Clárúcháin Admissions and Enrolment Policy 2020-21

Fógra Bliantúil Maidir le Ligean Isteach i dtaca le ligean isteach i scoilbhliain 2021/22 Annual Admissions Notice in respect of admissions for the 2021/22 school year

Nuacht ís déanaí

Latest news

Príomhoide

Máire Uí Shé, B. Ed., M. Ed.

Uimhir Rolla

Teagmháil

Fón: 021-4826181

ríomhphost: gsanchaisleain@gmail.com

20500I

Seoladh

Cumann Rugbaí Bhaile an Chollaigh, Tanner Park, Cúl Rua, Baile an Chollaigh, Co. Chorcaí, P31 DA