Fáilte go

Gaelscoil an Chaisleáin

​A Thuismitheoir/Chaomhnóir,sy.

Leabhrán Eolais do Thuismitheoirí 

Information Booklet for Parents

Imeachtaí

Events

Beannachtaí na Nollag oraibh go léir.

Wishing you all a very Merry Christm...

Gabhaimid buíochas ó chroí libh go léir as bhur gcuid tacaíochta. Our sin...

Ag cur tús le Tionscnamh Garraídóireachta na Scoile  Putting a start to o...

Please reload

Cuirimid céad míle fáilte romhat chuig Gaelscoil an Chaisleáin.

Tá súil againn go mbeidh blianta taitneamhacha, tairbheacha ag do pháiste faoinár gcúram. Osclaíodh ár scoil don chéad uair ar 31 Lúnasa 2017, ag cur túis le caibidil nua i stair Bhaile an Chollaigh agus i saol 19 naíonán beag díograiseach. Cuirimid an-bhéim ar pháirtnéireacht fhoghlama, dhearfach idir an baile agus an scoil a chothú. Is iad na daltaí croí lár na scoile. Má bhíonn aon cheist agat riamh mar gheall ar aon ghné de shaol na scoile ná bíodh aon leisce ort dul i dteagmháil linn.


Dear Parent/Guardian,
We would like to extend a very warm welcome to you to Gaelscoil an Chaisleáin. We hope that your child will have many enjoyable, enriching years in our care. Our school opened for the first time on the 31st August 2017, beginning a new chapter in the history of Ballincollig and in the lives of 19 enthusiastic junior infants. We place a great emphasis on creating a positive learning partnership between home and school. The pupils are the central focus of our school. If you have any query regarding any aspect of school life please do not hesitate to contact us.


Sinne le meas,


Máire Uí Shé
Príomhoide


Máire Uí Dhonnabháin,
Cathaoirleach

Nuacht ís déanaí

Latest news

Cuairt an Ardmhéara/Lord Mayor John Sheehan 13/11/2019

November 21, 2019

Tionscnamh Garraídóireachta na Scoile | School Garden Project

November 21, 2019

Musicians in the Making: 47th Annual Suzuki Concert

November 15, 2019

Oíche Shamhna Halloween

October 25, 2019

Iarratais don scoilbhliain 2020/21 New enrolment applications for the next school year 2020/2021

October 3, 2019

Suzuki Violin i nGaelscoil an Chaisleáin:

October 3, 2019

1/1
Please reload

active-school.png

Príomhoide

Teagmháil

Seoladh

Máire Uí Shé, B. Ed., M. Ed.

Uimhir Rolla

Fón: 021-4826181

ríomhphost: gsanchaisleain@gmail.com

Cumann Rugbaí Bhaile an Chollaigh, Tanner Park, Cúl Rua, Baile an Chollaigh, Co. Chorcaí, P31 DA

20500I