top of page
Collage 2019/20

Fáilte go

Gaelscoil an Chaisleáin

Cuirimid céad míle fáilte romhat chuig Gaelscoil an Chaisleáin. Osclaíodh ár scoil don chéad uair ar 31 Lúnasa 2017, ag cur túis le caibidil nua i stair Bhaile an Chollaigh. Cuirimid an-bhéim ar pháirtnéireacht fhoghlama, dhearfach idir an baile agus an scoil a chothú. Is iad na daltaí croí lár na scoile.  Mar phobal foghlama, oibrímid ar ár ndícheall chun oideachas lán-Ghaelach den chéad scoth a chur ar fáil do gach leanbh atá faoinár gcúram i dtimpeallacht shabháilte atá páiste-lárnach beoga. Má bhíonn aon cheist agat riamh mar gheall ar aon ghné de shaol na scoile ná bíodh aon leisce ort dul i dteagmháil linn.


We would like to extend a very warm welcome to you to Gaelscoil an Chaisleáin. Our school opened for the first time on the 31st August 2017, beginning a new chapter in the history of Ballincollig. We place a great emphasis on creating a positive learning partnership between home and school. The pupils are the central focus of our school. As a learning community, we are committed to offering each child in our care an excellent all-Irish education in a safe, child-centred and vibrant environment. If you have a query regarding any aspect of our school, please do not hesitate to contact us.


Sinne le meas,


Máire Uí Shé                                                    Máire Uí Dhonnabháin,
Príomhoide                                                         Cathaoirleach

Leabhrán Eolais do Thuismitheoirí 

Information Booklet for Parents

Íoslódáil
Downloads

Gaelscoil an Chaisleain

Pre Enrolment form

Polasaí Iontrála & Clárúcháin Admissions and Enrolment Policy 2024-25

Fógra Bliantúil Maidir le Ligean Isteach i dtaca le ligean isteach i scoilbhliain 2024/25 Annual Admissions Notice in respect of admissions for the 2024/25 school year

Céiliúradh na Foghlama 2022
Celebration of Learning 2022

Nuacht ís déanaí

Latest news

bottom of page