Fúinn

About Us

Ráiteas Misin

Mission Statement

Clár Ama

Time Table

Éiteas Scoile

School Ethos

Lóin Folláin

Healthy Lunches

Curclam Scoile

School Curriculum

Éide Scoile

School Uniform

Príomhoide

Máire Uí Shé, B. Ed., M. Ed.

Uimhir Rolla

Teagmháil

Fón: 021-4826181

ríomhphost: gsanchaisleain@gmail.com

20500I

Seoladh

Cumann Rugbaí Bhaile an Chollaigh, Tanner Park, Cúl Rua, Baile an Chollaigh, Co. Chorcaí, P31 DA