top of page

Tráth na gCeist Eolaíochta

Tréaslaimid lenár bhfoirne ó Rang 4 agus ó Rang 5 a ghlac páirt go cumasach i dTráth na gCeist Eolaíochta i gColáiste na hOllscoile Chorcaí le déanaí. Comhghairdeachas ó chroí le Foireann Quiz Rang 4 a bhuaigh an chéad áit ina gcomórtas i mbliana. Gabhaim ár mórbhuíochas le Múinteoir Ciarán agus le Múinteoir Conor as na daltaí a ullmhú don ocáid iontach seo.


Well done to our Rang 4 and Rang 5 teams who ably participated in the Primary Science Quiz in UCC recently. Warmest congratulations to our Rang 4 team who came first in their category this year.  Míle buíochas to Múinteoir Ciarán and Múinteoir Conor for preparing the students for this important event.Comments


bottom of page