Táimid fós ag baint an Fhómhair!

Maith sibh daltaí Rang a Dó!