Leabharlann nua na Scoile

Gabhaimid ár mbuíochas lenár gcairde i gClub Leabhar na Scoile as a gcuid diansaothair. Tá ár leanaí ag baint sártaitnimh as na leabhair go léir.


Our children are enjoying their new school library immensely. We are very grateful to the members of our "Club Leabhar" who are giving so generously of their time and great talents.


Príomhoide

Máire Uí Shé, B. Ed., M. Ed.

Uimhir Rolla

Teagmháil

Fón: 021-4826181

ríomhphost: gsanchaisleain@gmail.com

20500I

Seoladh

Cumann Rugbaí Bhaile an Chollaigh, Tanner Park, Cúl Rua, Baile an Chollaigh, Co. Chorcaí, P31 DA