top of page

Cuairt ó Jim Wilson, Bird Watch Ireland

Tháinig aoichainteoir Jim Wilson chun na scoile le déanaí ag roinnt a shaineolas linn faoi na héin atá thart timpeall orainn.

Buíochas ollmhór leat a Jim!


Guest speaker Jim Wilson came to the school recently sharing his expertise with us about the birds that surround us. Thank you Jim!Comments


bottom of page