top of page

Ár Leabhar Grinn Féin / Our Own Comic Book


Chruthaigh Rang 1 a gcarachtair féin agus a stiallacha grinn do leabhar!

Rang 1 created their own characters and comic strips for a book!

Opmerkingen


bottom of page